REGULAMIN ZAGWOZDKA

Poniższe warunki zostają zawarte między www.zagwozdka.net – strona internetowa firmy:

„Zagwozdka”

ul. Andrzeja Struga 11/ 11 90-609 Łódź

a odbiorcą usługi:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji oraz zasady korzystania z usługi.

1.2. Każdy odbiorca usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu innym członkom grupy zapisanym na daną godzinę.

1.3. Poprzez dokonanie rezerwacji uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla niego i grupy wiążące.

1.4. Odbiorcy usługi są zobowiązani do korzystania z witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

2. REZERWACJA

2.1. Rezerwacji można dokonać poprzez kalendarz rezerwacji na stronie www.zagwozdka.net/rezerwacje, www.lockme.pl lub drogą telefoniczną.

2.2. Składając rezerwację, uczestnik zobowiązuje się podać poprawne imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail oraz świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za grę jest możliwa przy użyciu gotówki, vouchera bądź przelewem internetowym przy rezerwacji za pośrednictwem strony lokme.pl. W przypadku płatności gotówką prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry.

3.2. Jeśli opłata za pokój została dokonana przelewem internetowym w formie przedpłaty, istnieje prawo do zwrotu. Warunkiem otrzymania zwrotu jest rezygnacja z gry najpóźniej 24 godziny od dokonanej rezerwacji.

3.3. W przypadku przekroczenia liczby uczestników określonej w opisach gier pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 zł od każdego dodatkowego uczestnika.

3.4. Wszelkie promocje, upusty nie łączą się ze sobą.

4. OGÓLNE ZASADY GRY

4.1. Minimalny wiek, który umożliwia udział w rozgrywce w pokojach dla dorosłych to 16 lat, pod warunkiem uczestniczenia w grze przynajmniej jednej pełnoletniej osoby. Natomiast w pokojach dla dzieci minimalny wiek to 6 lat pod opieką pełnoletniego opiekuna.

4.2. Zabronione jest korzystanie z usług Zagwozdki pod wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych.

4.3. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Dzieci przystępują do gry na odpowiedzialność pełnoletnich opiekunów. Zagwozdka nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

4.4. Niektóre scenariusze gry dla dorosłych mogą wywołać niepokojące uczucia związane ze strachem i elementami horroru.

4.5. Przed rozpoczęciem gry prosimy o pojawienie się na miejscu 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywki. Bardzo ważne dla właściwego przebiegu gry jest punktualne przybycie do Zagwozdki. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.

4.6. Czas gry to 50 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

4.7. Udział w grze w pokoju dla dorosłych jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.

4.8. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w Zagwozdce. Żadne zadanie, łamigłówka nie wymaga używania siły. W razie umyślnych zniszczeń lub uszkodzeń uniemożliwiających kolejne gry, uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną wykonaną przez Zagwozdkę.

4.9. Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej).

4.10. Gra jest monitorowana.

4.11. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać poproszone przez pracownika o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

4.12. Regulamin może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

4.13. Wyrażenie zgody na zrobienie zdjęcia Uczestnikom po grze traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby promocyjne Zagwozdki